Allegri chỉ ra khiếm khuyết Juventus cần cải thiện