Alan Smith ca ngợi cầu thủ 'có mặt khắp mọi nơi' của M.U