Alan Shearer tiết lộ lý do từ chối Man Utd đến hai lần