Alan Shearer ca ngợi sát thủ Arsenal đang theo đuổi