Alan Shearer ca ngợi nhân tố khác biệt của Arsenal