Al Nassr gạch tên tiền đạo để nhường chỗ cho Ronaldo