91 lần chạm & 5 pha tắc bóng: Sao M.U quá quan trọng với Ten Hag