8 cựu danh thủ vô duyên với World Cup: 3 huyền thoại M.U