7 ƯCV thay thế Chilwell ở Tam Sư: "Người khổng lồ" 1m98