7 mục tiêu Tottenham bỏ lỡ vào mùa hè đang thể hiện ra sao?