7 lần thắng tranh chấp tay đôi, mục tiêu M.U lấn át Rice