60.000 người dự lễ ra mắt của Benzema tại Saudi Arabia