5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh