5 điểm nhấn M.U 4-1 Chelsea: Hoàn thành mục tiêu; Bộ đôi hoàn hảo