5 điểm nhấn Liverpool 1-1 Man City: Kế hoạch phá sản; Ngư ông đắc lợi