5 điểm nhấn Forest 0-3 M.U: Chiến binh; Cầu thủ không thể ngăn cản