5 điểm nhấn Chelsea 1-1 Newcastle: Ác mộng kết thúc