4 nhân tố bùng nổ, chờ HLV Kim Sang-sik gọi lên tuyển