4 điều rút ra từ trận thua của Chelsea trước Liverpool