4 điều rút ra sau thất bại của Hà Nội trước Pohang Steelers