3 lựa chọn dành cho Dest trong kỳ chuyển nhượng hè này