3 key pass, 6 lần rê bóng, 'báu vật' Chelsea gây choáng cho M.U