3 điều rút ra sau trận hòa giữa Leverkusen và Dortmund