3 điều rút ra sau chiến thắng của Azzurri trước Venezuela