3 điều Atletico cần lưu tâm sau chiến thắng trước Dortmund