"27 triệu bảng là một món hời tuyệt đối với Arsenal"