20 triệu bảng của M.U sẽ giúp Newcastle giải quyết vấn đề với FFP