2 cựu binh nói thẳng, đã đến lúc dàn sao Man United cần thấy xấu hổ