14 lần rê bóng, trò cũ Ten Hag gây choáng trước Chelsea