10 ứng viên dẫn dắt ĐT Việt Nam; Việt kiều lò PSG muốn thay Văn Hậu