10 thống kê M.U 3-2 Newcastle: Tệ nhất lịch sử; Đẳng cấp Amad