10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử