10 thống kê ấn tượng trong ngày trở lại Champions League của Arsenal