10 'bom tấn' M.U bỏ lỡ trong 10 năm gần nhất thể hiện ra sao?