"1 kẻ yếu đuối, tôi sẽ tước băng đội trưởng của Van Dijk"