Dwight Yorke đã đúng, Man Utd nên tránh xa thương vụ 50 triệu