Tất cả các bàn thắng tại Derby thành Rome của Francesco Totti

Tất cả các bàn thắng tại Derby thành Rome của Francesco Totti

56 phút
Tất cả các bàn thắng tại Derby thành Rome của Francesco Totti