Trận cầu kinh điển: Brazil 0-3 Pháp (Chung kết WC 1998)

1 giờ |
Trận cầu kinh điển: Brazil 0-3 Pháp (Chung kết WC 1998)
Trận cầu kinh điển: Brazil 0-3 Pháp (Chung kết WC 1998)
1 2 3 4 5