Tin World Cup

Singapore: Ứng viên nặng ký đăng cai World Cup
2 tuần | 1
Tờ TodayOnline cho rằng Singapore là một trong những ứng viên sáng giá tổ chức World Cup 2034, nếu Đông Nam Á được trao quyền chủ nhà ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Singapore: Ứng viên nặng ký đăng cai World Cup
1 2 3 4 5