Trang chủ 1348518 Bài viết có thẻ: Minh Quang

Bài viết có thẻ: Minh Quang

V-League: Người giàu cũng khóc

V-League: Người giàu cũng khóc

HLV Mai Đức Chung đã ở Bình Dương gần 1 mùa, và đã từng tận hưởng sự ngọt ngào. Đáng lẽ V-League 2010 mới là chu kỳ thịnh nhất của B.BD dưới thời ông Chung,…