Serie A

Những thành công bất ngờ từ việc "trẻ hóa" của AC Milan
7 tháng | 2
Không có một sự bổ sung nào thực sự đáng kể trong mùa Hè, AC Milan vẫn tạo ra những bất ngờ mà không ai nghĩ đội bóng này có thể làm được.
Những thành công bất ngờ từ việc trẻ hóa của AC Milan