Sao sống sao?

Ronaldo "lệnh" con trai chào chú Messi
2m
Quậy ngoài sân cũng như ngoài đời, Ronaldo vẫn tỏ ra là một ông bố nghiêm khắc.
Ronaldo lệnh con trai chào chú Messi
1