Những 'sếu vườn' của tuyển Việt Nam: Tiến Dũng chỉ xếp thứ 5

23:37 Thứ bảy 10/11/2018 | 1

BongDa.com.vn Tuy sở hữu chiều cao tới 1m81, nhưng Bùi Tiến Dũng vẫn chỉ xếp thứ 5 về chiều cao trong đội tuyển Việt Nam.

 Những 'sếu vườn' của tuyển Việt Nam: Tiến Dũng chỉ xếp thứ 5 - Bóng Đá

 Đặng Văn Lâm - 1m86.

 Những 'sếu vườn' của tuyển Việt Nam: Tiến Dũng chỉ xếp thứ 5 - Bóng Đá

 Đoàn Văn Hậu - 1m85.

 Những 'sếu vườn' của tuyển Việt Nam: Tiến Dũng chỉ xếp thứ 5 - Bóng Đá

 Quế Ngọc Hải - 1m81.

 Những 'sếu vườn' của tuyển Việt Nam: Tiến Dũng chỉ xếp thứ 5 - Bóng Đá

 Lục Xuân Hưng - 1m81.

 Những 'sếu vườn' của tuyển Việt Nam: Tiến Dũng chỉ xếp thứ 5 - Bóng Đá

 Bùi Tiến Dũng - 1m81.

 Những 'sếu vườn' của tuyển Việt Nam: Tiến Dũng chỉ xếp thứ 5 - Bóng Đá

 Nguyễn Anh Đức - 1m81.

 Những 'sếu vườn' của tuyển Việt Nam: Tiến Dũng chỉ xếp thứ 5 - Bóng Đá

 Nguyễn Tiến Linh - 1m80.

 Những 'sếu vườn' của tuyển Việt Nam: Tiến Dũng chỉ xếp thứ 5 - Bóng Đá

 Nguyễn Tuấn Mạnh - 1m80.

 Những 'sếu vườn' của tuyển Việt Nam: Tiến Dũng chỉ xếp thứ 5 - Bóng Đá

 Đỗ Duy Mạnh - 1m80.

 Những 'sếu vườn' của tuyển Việt Nam: Tiến Dũng chỉ xếp thứ 5 - Bóng Đá

 Lương Xuân Trường - 1m77.

Video tài năng của Bùi Tiến Dũng:

Kỳ Anh | 23:15 10/11/2018
Chia sẻ