Nhân vật và sự kiện

Ronaldo, Messi và những kỷ lục chưa thể phá trong lịch sử bóng đá
18 giờ
Goal.com điểm lại những kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá mà có lẽ phải rất lâu sau mới có thể bị xô đổ.
Ronaldo, Messi và những kỷ lục chưa thể phá trong lịch sử bóng đá
1 2 3 4 5