Đội bóng bỏ lỡ cơ hội nhiều nhất Premier League: Man City chỉ đứng thứ 2

21:06 Thứ ba 01/01/2019

BongDa.com.vn Tính từ đầu mùa, Manchester City đã bỏ lỡ tới 36 cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn. Nhưng đó vẫn chưa phải là nhiều nhất.

Đội bóng bỏ lỡ cơ hội nhiều nhất Premier League: Man City chỉ đứng thứ 2 - Bóng Đá

 Watford - Số cơ hội bỏ lỡ 39.

Đội bóng bỏ lỡ cơ hội nhiều nhất Premier League: Man City chỉ đứng thứ 2 - Bóng Đá

 Manchester City - Số cơ hội bỏ lỡ 36.

Đội bóng bỏ lỡ cơ hội nhiều nhất Premier League: Man City chỉ đứng thứ 2 - Bóng Đá

 Chelsea - Số cơ hội bỏ lỡ 35.

Đội bóng bỏ lỡ cơ hội nhiều nhất Premier League: Man City chỉ đứng thứ 2 - Bóng Đá

 Liverpool - Số cơ hội bỏ lỡ 31.

Đội bóng bỏ lỡ cơ hội nhiều nhất Premier League: Man City chỉ đứng thứ 2 - Bóng Đá

 Manchester United - Số cơ hội bỏ lỡ 29.

Đội bóng bỏ lỡ cơ hội nhiều nhất Premier League: Man City chỉ đứng thứ 2 - Bóng Đá

 Everton - Số cơ hội bỏ lỡ 27.

Đội bóng bỏ lỡ cơ hội nhiều nhất Premier League: Man City chỉ đứng thứ 2 - Bóng Đá

 Southampton - Số cơ hội bỏ lỡ 27.

Đội bóng bỏ lỡ cơ hội nhiều nhất Premier League: Man City chỉ đứng thứ 2 - Bóng Đá

 AFC Bournemouth - Số cơ hội bỏ lỡ 26.

Đội bóng bỏ lỡ cơ hội nhiều nhất Premier League: Man City chỉ đứng thứ 2 - Bóng Đá

 Leicester City - Số cơ hội bỏ lỡ 26.

Đội bóng bỏ lỡ cơ hội nhiều nhất Premier League: Man City chỉ đứng thứ 2 - Bóng Đá

 Tottenham Hotspur - Số cơ hội bỏ lỡ 26.

Video sức mạnh của Man City:

Kỳ Anh | 20:55 01/01/2019
Chia sẻ