Bundesliga

Bayern tiếp tục "rơi thẳng đứng," chiếc ghế của Kovak lung lay
21:44 07/10
Nếu có ai đó nói rằng Bayern Munich không khủng khoảng và mọi điều tốt đẹp vẫn còn đang ở phía trước thì quả thật là không thực tế.
Bayern tiếp tục rơi thẳng đứng, chiếc ghế của Kovak lung lay
2 3 4 5 6

x