Bên Lề Sân Cỏ

Qatar khẳng định công tác chuẩn bị World Cup không bị ảnh hưởng
1 tuần
Qatar khẳng định xung đột với các quốc gia Arab vùng Vịnh, không ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị tổ chức World Cup 2022.
Qatar khẳng định công tác chuẩn bị World Cup không bị ảnh hưởng