Lá thư gây lốc xoáy của Ronaldo cho Messi

3m | 1| 78| 28
(BongDa.com.vn) - Thấy du thuyền Lionel Messi đậu cách có vài chục mét, Cristiano Ronaldo lập tức thảo ngay bức thư gửi ngay cho tiền đạo người Argentina. Sau đây là nội dung bức thư ấy.
Lá thư gây lốc xoáy của Ronaldo cho Messi
1 2 3 4 5