Cầu thủ người Brazil bộc lộ tài năng chơi bóng từ thưở nhỏ. Ở sân bóng trong nhà, phẩm chất kỹ thuật của Ronadinho càng được thể hiện rõ nét nhất.

Bạn đang xem: Ronaldinho biểu diễn
Đánh giá: Gửi cho bạn bè:
 
Nhúng vào web:
  
Các Video clip khác
4 sao
Cập nhật: 14/07/1905
... lượt xem
0 sao
Cập nhật: 05/07/1905
... lượt xem
0 sao
Cập nhật: 12/07/1905
... lượt xem
0 sao
Cập nhật: 05/07/1905
... lượt xem
1 sao
Cập nhật: 12/07/1905
... lượt xem
2 sao
Cập nhật: 11/08/1905
... lượt xem
4 sao
Cập nhật: 10/07/1905
... lượt xem
0 sao
Cập nhật: 11/08/1905
... lượt xem
0 sao
Cập nhật: 06/07/1905
... lượt xem
0 sao
Cập nhật: 11/08/1905
... lượt xem
0 sao
Cập nhật: 01/08/1905
... lượt xem
4 sao
Cập nhật: 06/08/1905
... lượt xem
0 sao
Cập nhật: 01/08/1905
... lượt xem
5 sao
Cập nhật: 31/07/1905
... lượt xem
0 sao
Cập nhật: 28/07/1905
... lượt xem
0 sao
Cập nhật: 17/07/1905
... lượt xem
0 sao
Cập nhật: 20/07/1905
... lượt xem
1 sao
Cập nhật: 17/07/1905
... lượt xem
0 sao
Cập nhật: 05/07/1905
... lượt xem
5 sao
Cập nhật: 13/07/1905
... lượt xem
  
Top 10 Videos được xem nhiều nhất
3 sao
Cập nhật: 01/01/2014
... lượt xem
0 sao
Cập nhật: 20/06/2014
... lượt xem
2 sao
Cập nhật: 09/12/2013
... lượt xem
3 sao
Cập nhật: 15/11/2013
... lượt xem
2 sao
Cập nhật: 05/10/2013
... lượt xem
2 sao
Cập nhật: 05/03/2014
... lượt xem
4 sao
Cập nhật: 02/09/2013
... lượt xem
3 sao
Cập nhật: 23/09/2013
... lượt xem
0 sao
Cập nhật: 18/08/2014
... lượt xem
2 sao
Cập nhật: 09/08/2014
... lượt xem
 
Video clip mới nhất
0 sao
Cập nhật: 20/08/2014
... lượt xem
0 sao
Cập nhật: 20/08/2014
... lượt xem
0 sao
Cập nhật: 20/08/2014
... lượt xem
0 sao
Cập nhật: 20/08/2014
... lượt xem
0 sao
Cập nhật: 20/08/2014
... lượt xem
0 sao
Cập nhật: 20/08/2014
... lượt xem
0 sao
Cập nhật: 20/08/2014
... lượt xem
0 sao
Cập nhật: 20/08/2014
... lượt xem
0 sao
Cập nhật: 20/08/2014
... lượt xem
0 sao
Cập nhật: 20/08/2014
... lượt xem
12