Bảng tổng sắp huy chương Asian Games 20108:50 14/11/2010

Cập nhật lần cuối cùng lúc 14h00 ngày 14/11/2010

XH Quốc gia
Vàng Bạc Đồng Tổng XH theo HC
M W X T M W X T M W X T M W X T
1 China China 9 8 5 22 4 6 0 10 4 3 0 7 17 17 5 39 1
2 R.O.  Korea R.O. Korea 5 3 0 8 1 0 2 3 4 3 3 10 10 6 5 21 3
3 Japan Japan 3 2 0 5 8 3 3 14 5 3 2 10 16 8 5 29 2
4 Hong Kong, China Hong Kong, China 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 9
5 India India 0 0 0 0 2 1 0 3 1 0 0 1 3 1 0 4 4
6 Iran Iran 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 3 3 1 0 4 4
7 Uzbekistan Uzbekistan 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 2 2 1 0 3 7
8 Indonesia Indonesia 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 2 9
  DPR Korea DPR Korea 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 9
  Singapore Singapore 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 2 9
  Thailand Thailand 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 9
12 Kazakhstan Kazakhstan 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 2 2 0 4 4
13 Chinese Taipei Chinese Taipei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 3 7
14 Malaysia Malaysia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 9
15 Myanmar Myanmar 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 15
 
Tổng 17 14 5 36 17 14 5 36 23 20 5 48 57 48 15 120  

* Chú thích:

M: Nam

W: Nữ

X: Đôi nam nữ hỗn hợp.

T: Tổng

Về đầu trang

0 sao
Cập nhật: 23/11/2014
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 23/11/2014
... lượt xem